Mill

diccionari-img

El mill és un cereal procedent d’Àfrica que ens aporta calor i regula la temperatura corporal. Es consumeix sobretot a la tardor, hivern i primavera.

T’ajudarà:

  • En casos de digestions dèbils, per a enfortir la digestió
  • En època d’exàmens perquè és molt ric amb fòsfor, ferro, vitamina A
  • En anèmia perquè conté molt ferro.
  • En depressions, ja que ajuda a regular l’estat d’ànim.
  • En diabetis perquè regular el nivell de sucre en sang

En medicina oriental i macrobiòtica es considera un cereal amb energia de centre i de l’element terra ideal per reforçar l’estómac, melsa i pàncrees.